Kabelske mreže Ispis

Mi se bavimo projektiranjem i izvođenjem koaksialnih distribucijskih mreža za TV signal. Surađujemo i sa mnogim projektantskim kućama na projektima spomenutih mreža.

Na arhitektonski plan objekta docrtamo instalacije i predvidimo odgovarajuće pasivne i aktivne distribucijske elemente. Pri projektiranju koristimo sofisticiranu programsku opremu za budžet slabljenja TV signala.

Projektiramo i dvosmjerne koaksialne mreže s povratnim frekventnim pojasom za potrebe kablovskog interneta i interaktivne TV te satelitske multiswitch distribucijske mreže.

Pri izvođenju i regulaciji pojačivača koristimo profesionalne mjerne instrumente Unaohm čiji smo ovlašteni distributer za područje Slovenije.
Pored mjernog protokola stranci predamo i kompletnu projektnu dokumentaciju.